Menu

Deklaracje na egzamin zawodowy

22 sierpnia 2017

Drodzy Słuchacze! 
Do dnia 8 września należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w styczniu 2018 r. Dotyczy to osób, które obecnie są słuchaczami na kierunkach:
➡Technik Usług Kosmetycznych semestr III
➡Technik BHP semestr III
➡Technik Rachunkowości semestr III
➡Florysta semestr II
➡Opiekun medyczny II
Przystąpienie do egzaminu zawodowego nie jest obowiązkowe.

Zobacz także