Plan zajęć kierunki medyczne stacjonarne luty 2024 - czerwiec 2024

7.2.2024

Poniżej pliki z planem zajęć dla kierunków medycznych:

JOM I - opiekun medyczny semestr I

JOM II - opiekun medyczny semestr II

JOM III - opiekun medyczny semestr III

TMA III - technik masażysta semestr III

Plan zajęć jest stały od lutego 2024 roku do czerwca 2024 roku.

Praktyki zawodowe odbywają się zgodnie z poniższym:

JOM II - 2 tygodnie / 70 godzin

JOM III - 3 tygodnie / 140 godzin

TMA III - 6 tygodni / 210 godzin