Menu

Opis kierunku

Jeśli chcesz zdobyć prestiżową oraz pewną pracę w administracji państwowej i samorządowej, nauka na kierunku Technik administracji to niezbędny krok w Twojej karierze oraz gwarancja stabilnego zatrudnienia i wynikających z niego benefitów.

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  2 lata

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Technik administracji

 • EGZAMIN:

  Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Doradztwo w zakresie obsługi jednostek administracyjnych

 • Firmy consultingowe

 • Jednostki administracji państwowej i samorządowej

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

 • Język obcy w administracji

 • Podstawy finansów publicznych

 • Podstawy prawa cywilnego

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Postępowanie w administracji

 • Podstawy statystki

 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

 • Dokumentacja stosunku pracy

 • Formy działania administracji

 • Źródła prawa administracyjnego

 • Struktura organów administracji

 • Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej

 • Organizacja pracy biura

 • Redagowanie dokumentów

 • Przechowywanie dokumentów

 • Wstęp do postępowania w administracji

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji