Menu

Ubezpiecz się w PZU

11 października 2017

Drodzy Słuchacze,
informujemy o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na cały rok.
Kwota składki: 30,39 zł
Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły do końca października.

Zobacz także