Plan zajęć kierunki jednoroczne 15-16 czerwca 2024r.

Rok szkolny 2023/2024 (luty-czerwiec)

12.6.2024

Poniżej zamieszczono plany zajęć dla kierunków jednorocznych - płatnych.

Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do zmian w planie zajęć. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie i poprzez SMS.


Wszelkie zmiany w działaniu Szkół Żak wynikają z wnikliwej analizy obowiązujących przepisów. Dokładamy wszelkich starań,
aby na bieżąco informować naszych słuchaczy o aktualnym trybie prowadzenia zajęć.

Wprowadzane zmiany są zgodne z zaleceniami opracowanymi na podstawie najnowszych rozporządzeń wydanych  przez polskie władze. Na bieżąco  monitorujemy i wcielamy w życie zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wprowadzenie tych zmian wiąże się z koniecznością modyfikowania planu zajęć. Dlatego też prosimy
o śledzenie informacji publikowanych na naszej stronie.

Prosimy o weryfikację planów w piątki po godzinie 15:00 czy aby nie doszło do zmian.