EGZAMIN ZAWODOWY

Harmonogram egzaminu zawodowego-czerwiec 2023r.

14.3.2023

Poniżej został zamieszczony harmonogram egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2023r.

Prosimy o weryfikację harmonogramu.

Informujemy, że egzaminy odbywają się wg. poniższego:

FLORYSTA OGR.01 (zdawane na sem.2)

OPIEKUN MEDYCZNY MED.14 (zdawane na sem.3)

TECHNIK BHP BPO.01 (zdawane na sem.3)

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRK.04 (zdawane na sem.4)

TECHNIK ADMINISTRACJI EKA.01 (zdawane na sem.4)

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ MED.12 (zdawane na sem.2)

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy dla w/w kierunków tzn. aby ukończyć szkołę (lub być promowanym na semestr wyższy) należy przystąpić do egzaminu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem MEN osoba, która nie przystąpi do egzaminu nie może być promowana na semestr kolejny oraz nie może ukończyć szkoły). 

Przypominamy o konieczności pojawienia się na 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu z dowodem osobistym, długopisem z czarnym tuszem i kalkulatorem prostym.

Przypominamy również o  zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych. Będzie istniała możliwość zostawienia ich przed wejściem do Sali egzaminacyjnej w wyznaczonym przez Zespół Nadzorujący egzamin miejscu, jednakże nadmieniamy, iż Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły. 

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena Neonail InsERT programy dla firm

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00